ההצעה הזוכה בפרס שני להתחדשות מרכז הכרמל בחיפה. הפרויקט הוגש לתחרות פומבית בשיתוף עם אדריכלית אידית גזין.
מרחב פעולה אורבני

 חיי היומיום במרכז הכרמל

מרכז הכרמל מורכב ממספר שכונות המרוכזות סביב ציר תנועה ראשי על רכס הכרמל. הסביבה נחשבת לאיכותית עם מוסדות חינוך טובים ואוכלוסיה עם רמת הכנסה בינונית ומעלה. אורך החיים במרכז הכרמל מתאפיין באופי פרברי, עם נגישות גבוהה למוסדות תרבות, בילוי ופעילות פנאי. התושבים אוהבים את הסביבה שלהם ומרגישים שייכות לסביבת המגורים אך חשים שהמרחב הציבורי של שד’ הנשיא איננו חלק מהזהות השכונתית.

אנו מציעים להפוך את שדרות הנשיא מציר לעיר.

  1. הקמת משרד ניהול (מינהלת) על הרחוב שירכז את הפעילות הקהילתית, התרבותית והמסחרית . המשרד ירכז סביב שולחן עגול את בעליי העניין השותפים בהתחדשות הרחוב: סוחרים, תושבים, עירייה, מתכננים ובעלי העניין השונים.
  2. הרחבת השטחים הנגישים להולכי רגל. פחות כבישים ויותר מרחבים נגישים. אנו מגדירים תשתית רחוב חדשה שבימים מסוימים משמשת להתרחשויות ופעילויות משתנות ובימים אחרים לחניית כלי רכב פרטיים. הרצועה, שבאה על חשבון מפרצי עצירת האוטובוסים, מוגדרת על ידי מפרש ההצללה נפתח ונאסף הניתן לשינוי על פי אופי הפעילות. בימים של אירועים רצועת רחוב זו הופכת לדופן פעילה מול דופן המסחר הקיימת.
  1. ריכוז תחנות האוטובוסים ומפרצי העצירה בשלושה אזורים עיקריים שאינם פוגעים בהתנהלות הולכי הרגל. את נתיבי העצירה שהזזנו מחליפות רצועות רחוב רב-תכליתיות להולכי רגל שמהוות תשתית להתרחשויות זמניות ואירועים מתוכננים.
  2. השלמת רצף חזיתות מסחריות על ידי ‘סיבוב’ תחנת הדלק הקיימת: השלמת חזית המסחר על הרחוב, תדלוק רכבים מאחור. אנו מציעים הגדרה חדשה לתחנת דלק עירונית המשלימה את רצף חזיתות המסחר. מכיוון שהתחנה הקיימת היא נכס פרטי ולא ניתן להעתיקה או לבנות מעליה, תכנון גג ירוק לגידול צמחיה מקומית יהווה חזית חמישית אטרקטיבית ואקולוגית לסביבה. תוספת שטחי המסחר תאפשר למשרדי מנהלת מעורב חיפאי להתמקם בחזית המסחרית של התחנה באופן שיהיה נגיש לציבור.
  3. חיבור הסביבה הטבעית והמרחב האורבאני. הצבת מרפסות טבע עירוני המהוות מרחב סביבתי/חוויתי המאפשר את הקשר בין הרחוב העירוני לבע”ח והצמחייה השוכנים בואדיות הסמוכים. אדריכלות מרפסות הטבע מפנה את תשומת לב הולכי הרגל לטבע הקרוב, לצמחיה ולבעלי החיים שמאכלסים את הואדי. המרפסות מתוכננות עם אלמנטים חווייתיים כגון בריכת סלמנדרות, ארגזי חול למחילות קיפודים ושלטי הסבר על המינים השונים. שלטי ההסבר ילוו בטביעות בעלי החיים שיוטבעו בריצוף המרפסת.
  4. השתלה של מרחב חווייתי המקשר בין גן מניה שוחט לרחבת הסינמטק כך שנוצר מרחב המשכי בין הגן לרחוב לכיכר. שדרת הכוכבים הקיימת מקבלת מימד נוסף של תאורת רחוב ופורטל מידע דרכו ניתן לקבל אינפורמציה אודות ‘הכוכבים’ לטלפונים הסלולאריים. השדרה נפרשת לאורך המרחב הציבורי באופן שמחבר את כיכרות האירועים למרחבים היומיומיים.

התפתחות אבולוציונית של הרחוב

כתוצאה מהפעולות שהצענו והפעולות שייזמו בעליי העניין. אנו צופים שינוי בתמהיל שטחי המסחר ופעילויות התרבות בהתאם לאופי המשתמשים השונים שיאכלסו את הרחוב בעתיד. פעילויות אלו יהיו חלקן זמניות וספונטניות (משחקי רחוב, מסיבת אוזניות, הקרנות דיגיטליות)  וחלקן פרוגרמתיות (שוק גינון, parking (day), שוק אומנויות אירוע שירה ברחוב)
השינויים במרחב הציבורי מתבססים על היסוד התרבותי והנוסטלגי של מרכז הכרמל. שינויים אלו ניתנים לביצוע בזמן קצר ובעלויות סבירות, באופן שמייצר זהות יומיומית, קוהרנטית הנובעת מתוך המרחב התרבותי הקיים.