אתר קהילתי לשכונת מונטיפיורי בתל-אביב.
האתר הוקם כמחקר אקדמי במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל כחלק מסדנת אומן שהעביר אבי ליזר בשנת 2005

כיום האתר ממשיך לפעול כסייסמוגרף לפעילות התושבים ובעלי העסקים בשכונה.

www.montifiori.co.il