תחרות פומבית ביוזמת עיריית ראשון לציון לתכנון קריית החינוך לשכונת נרקיסים החדשה במקום מחנה צריפין בראשון לציון.

קריית התרבות והחינוך החדשה מציעה תפיסה עירונית עדכנית המעודדת שילוב של מבני הציבור עם מבני בתי הספר השונים כחוויה יום-יומית עבור התושבים, התלמידים והמבקרים. המרכיב המרכזי המשלב בין הפרוגרמות השונות הינו “שביל התרבות”, שביל רחב ידיים המקשר בין הכניסה הדרומית משדרות ירושלים ל”גן בעברית” בצפון. לצד הכניסה הדרומית לשביל נפרשת כיכר עירונית מוקפת במוקדי תרבות, ספורט ומסחר. בהמשך, לאורכו של השביל, מבני החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים מופנים כלפי השביל והינם חלק אינטגרלי ממנו. שילוב זה מאפשר נקודות מפגש לאורך השביל המשלבות בין תרבות בלתי פורמלית ולמידה אישית הנובעת מתוך סקרנות ומעורבות בחיי הקהילה. בכניסה הצפונית, השביל מהווה המשך ישיר של הפארק – “גן בעברית” ובכך יוצר רצף של שטח ציבורי פתוח הקושר בין כל מוקדי העניין הציבוריים המרכזיים.

צוות התכנון: אדריכלית דנה יוסים-סנדלר, צליל שי, ארי ברוק – הדמיות.