פרויקט מגורים ייחודי של 18 יחידות דיור סמוך למתחם “הרובע” בראשון-לציון.

תכנון משלב התב”ע לאיחוד חלקות עד תכנון אדריכלי מפורט. בפרויקט יש תמהיל דירות מגוון: דירות 4 חדרים, 3 חדרים ודופלקסים שעושים שימוש מחדש בסכמת המגורים של לה-קורבוזיה, יוניטה-דה-האביטאסיון.