מרכז מסחרי בשטח של 2,000 מ”ר במתחם “הרובע” בראשון לציון.
.כולל חניון עילי ותכנון עתידי ל2 קומות משרדים מעל
AL/Arch תכנון אדריכלי ועיצוב חזיתות: משרד
אדריכל הרישוי: סלו בן-עמי

שלב: בביצוע