תחרות מוזמנים לתכנון יחידות נופש אקולוגיות בצפון הנגב
פרויקט האק-לודג’ מגדיר מחדש את המושג לינה כפרית בנגב תוך התבססות על עקרונות האקו-טוריזם: תיירות רגועה, בריאה וידידותית לסביבה.

יחידות הלינה מתוכננות ע”פ התקן הישראלי לבניה ירוקה 5281 לאכסון תיירותי.