פלטפורמת מידע דינאמית כמנוע להתחדשות עירונית

מתודולוגיית התכנון העירוני הרווחת כיום מבוססת על כלים סטאטיים המותאמים, במהותם, לתכנון ערים חדשות. אלו כוללים יצירת תוכניות אב (master-planning) כלליות או פרטניות בידי גורמים רשמיים, אשר מקבעות מדיניות לטווח הארוך, ואינן מאפשרות גמישות והתאמה לדרישות משתנות לאורך זמן.

עם זאת, חלק בלתי מבוטל מהתכנון, בישראל ובכלל, קורה דווקא בתוך הערים הקיימות ולכן משפיע ומושפע מהמציאות הקיימת במרחב העירוני ומהאופן בו העיר מתפתחת ומשתנה – מהתושבים, בעלי העסקים, שימושים קיימים ועוד. מודל עבודה הנוכחי, שבו המתכננים נמצאים בראש הפירמידה וכלי העבודה שלהם סטאטיים בלבד, אינו מאפשר תכנון תהליכי המשלב ניהול ומגע ישיר עם המשתמשים ולכן אינו מאפשר להתחשב ב”אינטליגנציה מקומית” ואבולוציה של הרחוב .

אב טיפוס לצורך הדגמה לעיריית נתניה בשיתוף עם zencity

לגירסת המובייל / סמארטפון