מרכז עירוני לחינוך חקלאי וסביבתי ברמת גן
תכנית אב לחווה החקלאית בר”ג המגדירה מחדש את מתחם החווה כמרכז לחינוך חקלאי וסביבתי אשר מקנה לקהילה מרחב פתוח אקטיבי הפונה לכול הגילאים ולכול הקהלים.
המרכז ישמש כמוקד עירוני בו ניתן יהיה ללמוד וליישם מיומנות המניעות את מעגל המשאבים כאשר הקהילה היא המנוע שעומד במרכז.

הפרויקטים הראשונים שמצאים בביצוע הינם:
* מרכז מחזור חינוכי בשטח של כ 2.5 דונם הכולל 2 רחבות פעילות: יבשה ורטובה ו2 סככות לימודיות. האזור היבש בנוי מחומרי בניה ממוחזרים ומוצרים משימוש חוזר. האזור הרטוב מתוכנן כשלולית חורף גדולה להחדרת מי הגשמים לקרקע ובתוכו סככה ירוקה עם קירות קומפוסט מחופים בצמחיה.
*  הגן בחווה. מתחם לגיל הרך בשטח של כ 700 מ”ר לפעילויות יום עבור ילדי הגנים של עיריית ר”ג.