שכונת נחלת יצחק, שהינה אחת השכונות הוותיקות בעיר תל-אביב, נמצאת בתהליכי שינוי והתחדשות מואצים, כפי שמתרחש בכל העיר.

חברת עזרה ובצרון, האמונה על תהליכי התחדשות עירונית בעיר, יזמה תהליך של מיפוי סיפורי של איכויות וערכים המאפיינים את שכונת נחלת יצחק שגבולותיה הם דרך השלום מדרום, נחל איילון (מוסררה) ממערב, רחוב ערבי נחל מצפון ועליית נוער ממזרח.

מיפוי סיפורי של השכונה, אינו מהווה תכנית מדיניות או מסמך תכנוני הכולל הצעות לעתיד השכונה, אלא מטרתו היא מיפוי המצב הקיים מנקודת המבט של תושבי השכונה בעבר ובהווה בכדי לזהות את אופייה הייחודי ברמה הקהילתית, הפיזית והתרבותית.