פרויקט תמ”א 38/2 , הריסת 4 בניינים קיימים בשטח של כ 2.5 דונם במרכז העיר תל-אביב ובנייה של 18 חנוית וכ-100 דירות חדשות ב9 קומות. התכנון כולל איחוד 3 מגרשים ותכנון מפורט של שני מבננים עבור היזם א. גינאדי.

תכנון הפרויקט מבוסס על תכנית המדיניות של עיריית תל-אביב להתחדשות רחוב אבן גבירול הכוללת בניה של 8 קומות מגורים מעל הקומה המסחרית, הטמעת דרך ציבורית בתת-קרקע כגישה לחניות ולפריקה וטעינה עבור המסחר.

בראשית תהליך התכנון ערכנו ניתוח של טכנולוגיות ההצללה שהיו נפוצות בסגנון הבניה התל-אביבי בשנות החמישים והשישים. אמצעי הצללה זה, המכונה גם משרעבייה, שימש בחלקו לוויסות קרינת השמש למרפסות המגורים וברובו כאלמנט אדריכלי לעיצוב הבניינים.  מצאנו לנכון לשלב אלמנט עיצובי זה במעקות של מרפסות השמש כרפרנס לחזיתות הקיימות היום באבן-גבירול.

סטטוס: בתכנון.

צוות התכנון: מישה דנילוב, מריאן מאירוביץ’ וליאת דיכטר. הדמיות: ארי ברוק.