זכות הציבור לגעת

2012  כתבה במגזין גלובס – רועי בית לוי ומרב זקס